zivju fonds  lad bior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā „BIOR” projekta „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes paplašināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai” ietvaros ir iegādātas deviņas grāmatas par jūras un saldūdens zivju bioloģiju un ekoloģiju, to krājumu izpētes un novērtēšanas jaunākajām metodēm, zvejniecības ekonomikas novērtēšanas metodēm, zivju audzēšanas pārvaldības un akvakultūras jautājumiem. Iegādātā zinātniskā literatūra ir nozīmīgs papildinājums institūta informatīvajai bāzei, ko izmanto gan esošie, gan topošie zinātnieki zivju resursu pētījumu jomā. 
Īstenotais projekts veicinās zinātnisko pamatojumu izstrādi Latvijas ūdeņu zivju resursu racionālai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, zivju resursu atražošanai un ekonomisko indikatoru novērtēšanai zvejniecībā.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.