zivju fonds zm lad bior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā „BIOR” projekta „Iekšējo ūdeņu nodaļas kapacitātes palielināšana” ietvaros ir iegādāta ES prasībām atbilstoša elektrozvejas aparatūra, tādejādi modernizējot  iekšējo ūdeņu zivju resursu mazuļu pētniecības iespējas. Iegādātā zinātniskā aparatūra ļaus kvalitatīvi veikt pētniecisko darbu laša dabiskā nārsta vietās un stikla zušu ielaišanas efektivitātes novērtēšanā, saskaņā ar ES normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām un zivīm saudzīgā veidā.

Ilgtspējīgā perspektīvā iegādātā elektrozvejas aparatūra tiks lietota upju un ezeru apsekošanā, laša un zuša mazuļu monitoringā, kā arī ievācot jebkuru nepieciešamo zivju bioloģisko materiālu iekšējos ūdeņos.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.