Š.g. 2.–7. jūlijā zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras laboratorijas datu analītiķis Didzis Elferts piedalījās 3. Starptautiskajā statistiskās ekoloģijas konferencē ISEC 2012 (Krokkleivā, Norvēģija). 

Konferencē ISEC 2012  piedalījās 227 delegāti no 35 pasaules valstīm. Četru dienu laikā tika nolasīti vairāk kā 170 ziņojumi trīs paralēlajās sekcijās. Ziņojumi bija sakārtoti sekojošās sekcijās: informācijas kombinēšana, attālā paraugošana, apdzīvotības novērtēšana, vairāku sugu savstarpējā ietekme, dzīvnieku pārvietošanās, telpiskā modelēšana, populācijas lieluma novērtēšana, dabas aizsardzība, pētījumu dizains, populāciju dinamika. 
Šajā konferencē īpaša sekcija tika atvēlēta statistisko metožu attīstīšanai un pielietošanai zivsaimniecības pētījumos. Zivsaimniecības pētījumu sekcijas ietvaros sniedza ziņojumus par dažādiem statistiskajiem modeļiem, kurus var izmantot krājumu un to atjaunošanās novērtēšanai, sevišķi situācijās, kad ir limitēts datu apjoms. Paneļdiskusijas laikā izteikts viedoklis, ka ir jāvelta lielāks darbs, lai pārliecinātu ierēdņus jaunāko zinātnieku (statistiķu) atziņu izmantošanai praktiskajā krājumu novērtēšanā. Viena no problēmām, kas šobrīd pastāv aprēķinos, ko veic zivsaimniecības pētījumos, ir tas, ka tiek veltīta pārāk maza nozīmē dažādām nenoteiktībām, kā arī bieži tiek pieņemts, ka iespējamības noķert zivis noteiktās vecuma/garuma grupās ir vienādas.
Konferencē vairākos ziņojumos uzsvērts tas, ka ir jāizmanto dažādas metodes un datus, lai uzlabotu rezultātus, ko iegūst pētījumos. Liela loma šobrīd tiek veltīta ģenētisko datu izmantošanā ekoloģiskajos pētījumos, piemēram, izmantojot ģenētisko informāciju un nosakot vecāku un bērnu pārus, zilo tunču populācijās ir veikts populācijas lieluma novērtējums. Dažādu populācijas procesu (dzimstības, mirstības, migrācijas) pētījumiem plaši izmanto dažādas zondes, raidītājus, kas ļauj iegūt pilnīgu jaunu informāciju par šiem procesiem. 

Dalība konferencē tika finansēta LAD Zivju fonda projekta Nr. 2.2. „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskajā statistiskās ekoloģijas konferencē ISEC 2012” ietvaros.

isec