bior

“Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai”

Atskaite (7884.5 Kb)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” direktors : Aivars Bērziņš
Projekta vadītājs:  Imants Jansons
Saskaņots:Latvijas Republikas Zemkopības ministrija Veterinārais un pārtikas departaments

Rīga, 2015