LAD zm

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides  zinātniskais institūts BIOR Lauku atbalsta dienestā Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai investīciju veicināšanai lauksaimniecībā iesniedzis divus projekta  pieteikumus sadaļā Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zinātnes pētījuma „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai” mērķis - veikt izmaiņas kaušanas un sadales tehnoloģijā, lai palielinātu vakuumā fasētas svaigas brieža gaļas derīguma termiņu. Plānotais finansējums 20 000 EUR.

Lauksaimniecībā izmantojamā zinātnes pētījuma „Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai” mērķis – izstrādāt trīs jaunas formulas trim esošajām klasificēšanas metodēm liesās gaļas procentuālā satura noteikšanai; izstrādāt jaunas formulas jaunai klasificēšnas metodei; sagatavot Protokolu II daļu par cūku liemeņu klasificēšanas metožu un formulu autorizēšanu Latvijā un iesniegt, prezentēt un aizstāvēt to Eiropas Komisijā. Plānotais finansējums 12000 EUR.

Publikācija sagatavota 23.04.2015.