zm bior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides  zinātniskais institūts „BIOR” Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai investīciju veicināšanai lauksaimniecībā iesniedzis projekta  pieteikumu sadaļā „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem”.

Projekta mērķis ir uzlabot Institūta “BIOR” laboratoriju aprīkojumu, tādējādi nodrošinot apstākļus Eiropas Savienības un citu valstu kontrolējošo institūciju prasību ievērošanai Latvijā.

Tā kā pesticīdu, veterināro zāļu un citu pārtikas piesārņotāju uzraudzības programmām tiek veltīta lielākā daļa no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārtikas kontroles programmas finansējuma, tad no zinātniskā institūta “BIOR” tehniskā aprīkojuma ir atkarīga valsts pārtikas uzraudzības programmas efektivitāte. 
Veiktā aktivitāte ilgtermiņā uzlabos Latvijas pārtikas pārstrādes uzņēmumu konkurētspēju, produkcijas kvalitāti un veicinās to eksportu. Tiks nodrošināta patērētāju aizsardzība, nodrošinot pārtikas produktu nekaitīgumu un kvalitāti. Samazinot testēšanas ilgumu, tiks uzlabota PVD uzraudzības programmu efektivitāte.

Informācija publicēšanai sagatavota 2016. gada 31. martā.