2021. gads

2020. gads

  • Pētījuma Nr. 20-00-SOINV05-000024 “Latvijas Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā” Gala atskaite

  • Pētījuma "Pirolizidīna alkaloīdu izplatības izpēte Latvijas izcelsmes pārtikas produktos" nr. 20-00-SOINV05-000027 Gala atskaite

  • Pētījuma “Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums” nr. 20-00-SOINV05-000023 Gala atskaite

  • Pētījuma “Kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnese un izplatības riska dinamika Latvijā” nr. 20-00-SOINV05-000022 Gala atskaite

  • Pētījuma “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums” nr. 20-00-SOINV05-000026 Gala atskaite

  • Pētījuma “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā” nr. 20-00-SOINV05-000025 Gala atskaite

  • 2020. gadā Institūts “BIOR” uzsāk jaunu zinātnes pētījumu īstenošanu

  • 2020. gadā Institūts “BIOR” turpina zinātnes projektu ieviešanu

2019. gads

2018. gads

2017. gads

  • Pētījuma „ Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem” Nr. 17-100-INV17-5-000006 gala atskaite.
  • Pētījuma „Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām” [reģistra Nr. 17-100-INV17-5-000002; Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr.10.9.1-11/17/888] gala atskaite.

2016. gads

 

2015. gads

Pētījuma „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai”gala atskaite

Izpildītāji: 
2013.gadā - LLU zinātniskais institūts „Sigra”
2014.-2015.gadā - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”