2024.gada

2023.gads

2022.gads

2021. gads

 • Pētījuma  Nr. 21-00-SOINV05-0000­10 “Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums” Gala atskaite
 • Pētījuma Nr. 21-00-SOINV05-0000­09 “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas, dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums” Gala atskaite
 • Pētījuma Nr. 21-00-SOINV05-0000­14 “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā” Gala atskaite
 • Pētījuma Nr. 21-00-SOINV05-0000­11 “Deoksinivalenola (DON) un tā metabolītu piesārņojuma izpēte Latvijas lauksaimniecības izcelsmes pārtikas produktos” Gala atskaite
 • Institūts "BIOR" uzsāk jauna pētījuma īstenošanu
 • Institūts "BIOR" turpina projektu ieviešanu

2020. gads

 • Pētījuma Nr. 20-00-SOINV05-000024 “Latvijas Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā” Gala atskaite

 • Pētījuma "Pirolizidīna alkaloīdu izplatības izpēte Latvijas izcelsmes pārtikas produktos" nr. 20-00-SOINV05-000027 Gala atskaite

 • Pētījuma “Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums” nr. 20-00-SOINV05-000023 Gala atskaite

 • Pētījuma “Kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnese un izplatības riska dinamika Latvijā” nr. 20-00-SOINV05-000022 Gala atskaite

 • Pētījuma “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums” nr. 20-00-SOINV05-000026 Gala atskaite

 • Pētījuma “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā” nr. 20-00-SOINV05-000025 Gala atskaite

 • Institūts “BIOR” uzsāk jaunu zinātnes pētījumu īstenošanu

 • Institūts “BIOR” turpina zinātnes projektu ieviešanu

2019. gads

2018. gads

2017. gads

 • Pētījuma „ Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem” Nr. 17-100-INV17-5-000006 Gala atskaite.
 • Pētījuma „Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām” [reģistra Nr. 17-100-INV17-5-000002; Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr.10.9.1-11/17/888] Gala atskaite.

2016. gads

2015. gads


Pētījuma „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai” Gala atskaite

Izpildītāji: 
2013.gadā - LLU zinātniskais institūts „Sigra”
2014.-2015.gadā - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”