2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

  • Pētījuma „ Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem” Nr. 17-100-INV17-5-000006 gala atskaite.
  • Pētījuma „Latvijas apstākļiem atbilstošu dzeramā ūdens riska novērtējumu un ūdens drošuma plānu vadlīniju, ietvara un riska novērtēšanas moduļa izstrāde saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām” [reģistra Nr. 17-100-INV17-5-000002; Lauku atbalsta dienesta lēmums Nr.10.9.1-11/17/888] gala atskaite.

2016. gads

 

2015. gads

Pētījuma „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai”gala atskaite

Izpildītāji: 
2013.gadā - LLU zinātniskais institūts „Sigra”
2014.-2015.gadā - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”