Izstādes dalībniekus interesē ne tikai pārtikas kvalitāte, bet arī nekaitīgums un ar nekaitīguma noteikšanu saistītie jautājumi. To arī apliecināja AgroBioRes projekta Nr.5 „Mirkroorganismu rezistences un citu bioloģisko un ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un pielietošana pārtikas ķēdē” Institūta BIOR pārstāvju dalība izstādē, ar mērķi aktualizēt un popularizēt ražotāju vidū un sabiedrībā kopumā pret antimikrobālajiem līdzekļiem rezistentu baktēriju izplatības nozīmi un iespējamo ietekmi uz pārtikas ražošanu un patērētāji veselību.

Ņemot vērā, ka pārtikas apritē esošo mikroorganismu antimikrobiālā rezistences attīstība apdraud katru no mums, projektu dalībnieku uzstāšanās pulcēja lielu interesentu skaitu. Projekta dalībnieki izklāstīja īsu informāciju par projekta aktualitāti, pētījuma virzieniem, rezultātiem attiecībā uz antimikrobiālās jūtības testēšanu dažādās paraugu grupās, kā arī akcentēja ideju par atbildīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu visām iedzīvotāju grupām. Izstādes apmeklētāju uzdotie jautājumi aptvēra, galvenokārt, paraugu izvēles, noņemšanas un testēšanas metodoloģijas principus, rezultātu interpretāciju, konstatētās antimikrobiālās rezistences iespējamo ietekmi uz patērētājiem.

img1 img2

Informācija par projekta aktivitātēm tika izplatīta arī ar izdalot izstādes apmeklētājiem projekta ietvaros sagatavoto bukletu, kas ir nepieciešams, lai saglabātu atgriezenisku saiti starp projekta īstenotājiem un sabiedrību. 
Lielā atsaucība liecina, ka sabiedrībai ir interese par jautājumiem, kas skar pārtikas drošumu un tas ir uzticams indikators projekta ideju aktualitātei un atbalstam. Projekta ietvaros iegūtā informācija ir nepieciešama sabiedrības pasargāšanai no pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento mikroorganismu iedarbības, kā arī preventīvo pasākumu izstrādei, kas ir viens no svarīgiem priekšnosacījumiem sabiedrības veselības nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija sagatavota 26.01.2016.