es  ezf zm lad

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” iesniegto projekta pieteikumu „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" tūrisma pakalpojuma attīstība”.
 
Z/a "Pelči" ir vienīgā zivju audzētava Kurzemes reģionā, kurā zivis cehā tiek audzētas visa gada garumā, un jau šobrīd tā ir ne tikai praktiskās pieredzes apmaiņas vieta citiem zivju audzētajiem, bet arī interesants tūrisma apskates objekts. Lai  nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem un katru gadu palielinātu tūristu skaitu, kuri  vēlētos apmeklēt un iepazīties ar zivju atražošanas tradīcijām z/a „Pelči”, aktuāls kļūst jautājums par tūrisma pakalpojuma pieejamības attīstību. 
Projekta mērķis - pilnveidod zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči"  pieejamību  cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem kā pievilcīgu zivsaimniecības tūrisma objektu. Projekta laikā tiks iegādāta traktortehnika ar aprīkojumu pievilcīgas un labi pieejamas teritorijas sakopšanas un uzturēšanas darbiem z/a„Avotienēs” Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 30.aprīlim.
Projekta atbalsta intensitāte ir 100% un publiskais finansējums 12 650 EUR apmērā.
Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.