zivju fondsladbior

Ar Zivju fonda padomes lēmumu 2017.gada 21.martā (padomes sēdes protokols Nr. 4.1.-28e/2/2017) apstiprināta trīs projektu realizācija.

  • Projekts Nr. 1.5. “Zinātniskā institūta BIOR pārstāves dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „8th International Symposium on Sturgeons”, Austrijā”

Projekta aktivitāšu ietvaros ir plānots nodrošināt ZI BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas vadītājas, pētnieces Rutas Mednes dalību starptautiskajā zinātniskajā konferencē „8th International Symposium on Sturgeons, 2017”. Konference norisināsies 2017.gada 10.–16. septembrī. Vīnē, Austrijā un tās mērķis ir starptautiska zināšanu un pieredzes apmaiņa par jaunākajiem pētījumiem storu ekoloģijā, storu populācijas novērtēšanā un aizsardzības pasākumu piemērošanā, kā arī storu audzēšanā. Dalība konferencē sniegs iespēju BIOR pētniecei prezentēt Latvijā veiktās iestrādes un pētījumus (ZI BIOR pārstāvja ziņojums par stores Acipenser oxyrinchus reintrodukcijas panākumiem) un iegūt jaunas zināšanas par potenciālo storu populācijas atjaunošanu un iespējamo aizsardzību Baltijas jūrā.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2017.gada maija līdz novembrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 1654.00 EUR apmērā.

  • Projekts Nr. 1.4. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Aquaculture Europe 2017”, Horvātijā”.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta ZI BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas pētnieces Santas Purviņas dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Aquaculture Europe 2017” Dubrovnikā (Horvātijā), kas notiks 2017. gada 17. – 20.  oktobrī. Projekta mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar BIOR ilggadīgo un sekmīgo pieredzi migrējošo zivju atražošanā (pētnieces Santas Purviņas ziņojums) un sadarbības veicināšana ar nozarē iesaistītajiem citu valstu zinātniekiem un uzņēmumiem.

Publiskais piešķirtais finansējums ir 1620.00 EUR.

  • Projekts Nr. 1.8. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Introduction to abundance estimation from fisheries acoustic surveys”, Dānijā”

Projekta ietvaros tiks nodrošināta ZI „BIOR” pētnieka Guntara Stroda dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Introduction to abundance estimation from fisheries acoustic surveys”. Kursi norisināsies 2017. gada 12.-16. jūnijā ICES Sekretariātā, Kopenhāgenā un mērķis ir iegūt pamatzināšanas un prasmes hidroakustisko reisu organizēšanā, akustisko datu pirmapstrādē „Echoview” programmā un analīzē atvērtā koda programmā „R”.

Publiskais piešķirtais finansējums ir 2046.00 EUR.

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publikācija sagatavota 12.04.2017.