Vadlīnijas antibakteriālo līdzekļu atbildīgai lietošanai veterinārmedicīnā (vadlīnijas ar pielikumiem)

Vadlīnijas antibakteriālo līdzekļu atbildīgai lietošanai veterinārmedicīnā (buklets)

 

Valsts pētījumu programma - Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes).

Vairāk informācijas AgroBioRes mājaslapā.

Valsts pētījumu programma – Latvijas ekosistēmas vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)

Līgums par Valsts pētījuma programmas „Latvijas ekosistēmas vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 2016.gada (3.posma) projekta finansēšanas un izpildes kārtību