• “Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai”,

līguma Nr. 250314/S61 (Atskaite ZM 2014 II pusgads) 

  • „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai”,

līguma Nr. 270314/S69 (2014. gada atskaite publ.pdf)

  • „Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos”

LAD līgums Nr. 250314/S58 

  •  „TRAKUMSĒRGAS LABORATORIJAS SPĒJU NODROŠINĀŠANA ILGTSPĒJĪGAI SLIMĪBAS PROFILAKSEI UN UZRAUDZĪBAI REĢIONĀ”

LAD līgums Nr. 050713/S157 un LAD līgums Nr. 250314/S63 

  • „Svaigpiena kvalitātes rādītāju diapazona noteikšana laboratorijās testēšanai izmantojamiem svaigpiena paraugiem”

Lauku atbalsta dienesta līgums Nr.2503414/S62