“Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai”,

līguma Nr. 250314/S61 (Atskaite ZM 2014 II pusgads) (7152.5 Kb)

„Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa palielināšanai”,

līguma Nr. 270314/S69 (2014. gada atskaite publ.pdf)(1000.74 Kb)

„Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos”

LAD līgums Nr. 250314/S58 (1124 Kb)

 „TRAKUMSĒRGAS LABORATORIJAS SPĒJU NODROŠINĀŠANA ILGTSPĒJĪGAI SLIMĪBAS PROFILAKSEI UN UZRAUDZĪBAI REĢIONĀ”

LAD līgums Nr. 050713/S157 un LAD līgums Nr. 250314/S63 (729 Kb)

 „Svaigpiena kvalitātes rādītāju diapazona noteikšana laboratorijās testēšanai izmantojamiem svaigpiena paraugiem”

Lauku atbalsta dienesta līgums Nr.2503414/S62 (976.47 Kb)