Lzp-2020/2-0128 „Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes”

Lzp-2020/2-0150 “Uz augstas izšķirtspējas masspektrometriju balstītas jaunas metodoloģijas izstrāde sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju”

 

lzp-2020/2-0418 “Jersīniju (Yersinia spp.) epidemioloģijas aspekti un ģenētiskais raksturojums pārtikas apritē”