lzp-2018/2-0361 ”Uz pilna genoma analīzi balstīts vides Listeria ģints baktēriju raksturojums un to nozīme atgremotāju listeriozē un veselībā”

Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

 

lzp-2018/2-0266 ”Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē”

Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

 

lzp-2018/2-0109 ”Zoonozes Q-drudža ietekme uz slaucamo govju reprodukciju un risinājumi slimības sastopamības samazināšanai un dzīvnieku ilgtspējīgai izmantošanai”