2024

Noslēgts līgums par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu "PARAFood"

Noslēgts līgums par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu "TRANSPAR"

2022

lzp-2021/1-0024 “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH”

Noslēgts līgums par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanu

 

lzp-2021/1-0055 “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR”

Noslēgts līgums par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu

2018

lzp-2018/2-0361 ”Uz pilna genoma analīzi balstīts vides Listeria ģints baktēriju raksturojums un to nozīme atgremotāju listeriozē un veselībā”

Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

 

lzp-2018/2-0266 ”Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē”

Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

 

lzp-2018/2-0109 ”Zoonozes Q-drudža ietekme uz slaucamo govju reprodukciju un risinājumi slimības sastopamības samazināšanai un dzīvnieku ilgtspējīgai izmantošanai”