l

Nr.1‑08/108/2022 “Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē”

Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumiem

 

Nr.1‑08/61/2022 “Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana”

Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts sadarbības projekts vides politikas veidošanai un īstenošanai

 

Nr. 1-08/43/2020 “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā”

Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts sadarbības projekts vides politikas veidošanai un īstenošanai

 

Nr. 1-08/42/2020 “Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos”