2020. gads

Apstiprināts projekts Nr.19-00-F03602-0000001 ”Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2020. gadā”

2019. gads

2018. gads

2017. gads

EJZF  - publicēts 2016. gadā

EJZF  - publicēts 2015. gadā

EJZF  - publicēts 2014. gadā