2022. gads

2021. gads

2020. gads

Projekts  Nr.19-00-F02201-000002 "Zivju audzētavas ''Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveide“

2019. gads

2018. gads

2017. gads

EJZF  - publicēts 2016. gadā

EJZF  - publicēts 2015. gadā

EJZF  - publicēts 2014. gadā