baltic seabior

Projekta īstenošanas gaitā Dānijā norisinājās pirmā projekta sanāksme, kurā tika apkopots līdz šim paveiktais un noteikti turpmākie projektā veicamie uzdevumi. Institūta BIOR pārstāvji šajā sanāksmē informēja pārējos projekta partnerus par Latvijas puses paveikto likumdošanas analīzes jautājumos. Projekta ietvaros pirmo reizi tiek apkopota un analizēta Baltijas jūras reģiona valstu likumdošana, kas saistīta ar akvakultūru, tiek meklētas līdzības un atšķirības starp dažādu valstu prasībām, analizēti likumdošanas vājie punkti. 
Ir pabeigta telpiskās plānošanas rokasgrāmatas pirmā versija, kam sekos tās pilnveide. Vēlāk tā tiks izmēģināta Zviedrijā.
Somijā ir izgatavota pirmā zivju barības partija, kas ražota no vietējas izcelsmes jēlproduktiem, tādiem kā divvāku gliemju milti. Barība tiek izmēģināta hapās audzētām varavīksnes forelēm Somijā un plekstēm audzētām recirkulācijas sistēmā Vācijā. Zviedrijā šī barība ilgtermiņā tiek izmēģināta Arktikas palijām.
Tāpat arī tiek izstrādātas vadlīnijas zivju audzēšanas recirkulācijas sistēmu ieviešanai dažādās valstīs. Turpmākā projekta gaitā tiks organizētas nedēļu garas apmācības recirkulācijas sistēmu tehniskajos jautājumos Dānijā.