baltic seaaquabest

Projekta laikā ir pārbaudīti dažādi ceļi kā veicināt ilgtspējīgu akvakultūras nozares izaugsmi, īstenojot labākās tehnoloģijas un praksi, kas pakļauta pārdomātam un efektīvam tiesiskam regulējumam.

Projektā ir izstrādāti ieteikumi ieinteresētajām pusēm, pamatojoties uz projekta aktivitātēm un dialogu ar ieinteresētajām personām, kas ir dokumentēta vairāk nekā 30 Aquabest darba ziņojumos. Ir izstrādāta stratēģija un rekomendācijas akvakultūras nozares darbības, pārvaldības un vadības ilgtspējīgai attīstībai, ietverot visus akvakultūras tehnoloģiju un darbību regulējošos politikas līmeņus.

AQUABEST_recommendations (2115.79 Kb)

Rekomendācijas ietver ieteikumus ilgtspējīgai akvakultūras attīstībai Baltijas jūras reģionā, ieteikumus uzlabojumiem normatīvajos aktos, ieteikumus telpiskā plānošanā attiecībā uz akvakultūru, ieteikumus barības vielu aprites noslēgšanai akvakultūrā Baltijas jūras reģionā un jauno akvakultūras recirkulācijas sistēmu tehnoloģiju (RAS) ieviešanai.

Ar projekta materiāliem var iepazīties http://www.aquabestproject.eu/.