Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR parakstījis vienošanos  par  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055 „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” īstenošanu

Šī gada 26.septembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir parakstījis vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbības iestādi Valsts Izglītības un attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātā projekta Nr. 2013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055 „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” īstenošanu.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot zinātniskās grupas, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus un reemigrējošos Latvijas zinātniekus.

Projekta īstenošanas laiks ilgst no 2013.gada 2.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 349 999,00 LVL, tajā skaitā ESF finansējums sastāda 323 644,00 LVL, valsts budžeta finansējums sastāda 25 305,00 LVL un institūta finansējums 1 050 LVL.

 

Informāciju sagatavoja 2013.gada 30.septembrī Projekta zinātniskais vadītājs.

esf