Zinātniskajā Institūtā ”BIOR” Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta ietvaros notiek pieredzes apmaiņas brauciens uz Upsalu (Zviedrija)

Laikā no 7. līdz 10.decembrim projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/019/29 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana” plānotās pieredzes apmaiņas aktivitātes ietvaros pieci mūsu institūta darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedrijas Nacionālo veterinārijas institūtu (SVA) Upsalā (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA). Tie bija - institūta direktors Rafaels Joffe, direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa, Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja Ieva Rodze, Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Dace Čakare, Pētniecības un Attīstības departamenta vadītājs Aivars Bērziņš.

SVA izveidots 1911.gadā kā valsts aģentūra un, līdzīgi mūsu institūtam, darbojas kā Nacionālā references laboratorija dzīvnieku veselības jomās. Institūta galvenie darbības virzieni ir ātrās reaģēšanas nodrošināšana dzīvnieku bīstamo slimību un zoonožu gadījumos, dzīvnieku slimību riska novērtēšana un analīze, slimību monitoringa nodrošināšana produktīvajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem un videi, kā arī zinātniskā pētniecība veterinārmedicīnas un bioloģijas zinātņu nozarēs.

Minētā pieredzes apmaiņas brauciena laikā bija tikšanās ar SVA vadītāju profesoru Andersu Engvalu (Anders Engvall), kurš iepazīstināja ar sava vadītā institūta darbību un laboratorijām. SVA Kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītājs Jerkers Plobeks (Jerker Plobeck) iepazīstināja ar CENTURI programmas priekšrocībām, nodrošinot kvalitātes dokumentu vadībai efektīvu visu darbinieku informēšanu un darbību kvalitātes jomā, kā arī kvalitātes sistēmas mērķu un uzdevumu realizēšanas procesu izsekojamību, problēmu reģistrēšanu, novērtēšanu un novēršanu.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

esf