Zinātniskajā institūtā „BIOR” Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta ietvaros apmācības veic speciālisti no Ukrainas

Aprīļa pēdējā nedēļā pie mums projektā Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/019/29 „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana” plānoto apmācību ietvaros lekcijas lasīja Ukrainas Valsts standartizācijas, metroloģijas, sertifikācija un patērētāju tiesību aizsardzības zinātniskās ražošanas centra speciālisti.

Institūta „BIOR” laboratorijas ir akreditētas Latvijas, Vācijas un Krievijas Federācijas (KF) akreditācijas sistēmās. Mūsu laboratorijas veic testēšanu pēc Latvijas un KF sertifikācijas centru pieprasījuma, kā arī nodarbojas ar pārtikas produktu sertifikāciju, tādēļ institūta speciālistiem ir ļoti nepieciešams paplašināt savas zināšanas šo valstu laboratoriskās testēšanas, pārtikas produktu un personāla sertifikācijas jomā.

Apmācību laikā tika apskatīti jautājumi par jomu reglamentējošo likumdošanu Ukrainā, sertifikācijas principiem, prasībām attiecībā uz testēšanas metodēm un personālu, ar kvalitātes vadību saistītiem aspektiem, kā arī Latvijas produktu sertifikācijas iespējām Ukrainā.

Ukrainas speciālistu sniegtā informācija būtiski palielināja institūta speciālistu izpratni par šīs valsts sistēmu kvalitātes pārvaldības un sertifikācijas jautājumos, kas ir neatsverama turpmākai mūsu valstu sadarbībai un iespējamam, Latvijā ražoto, produktu eksportam uz kaimiņvalsti.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

esf