Projekts „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem”(Vienošanās Nr.2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008)


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” sadarbībā ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu turpina īstenot projektu „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanasiespēju pētījumiem”.
3.pārskata periodā: 
1) ZI BIOR pētnieki turpināja zinātniskās literatūras (ScienceDirect, PubMed, Scopus, Google Scholar  datubāzēs)pieejamās literatūras izpēti un analīzi par šķidruma hromatogrāfijas metožu pielietojumu melatonīna kvantitatīvā satura noteikšanai ķiršos. Tika salīdzināti literatūras dati par paraugu sagatavošanas apstākļiem, izvēloties piemērotu melatonīna ekstrakcijas šķīdinātāju/ tehniku, veicot attīrīšanu, izmantojot cietfāzu ekstrakciju.
2) 2.4. pētniecības aktivitātes „Kauleņkoku augļu pārstrādes un uzglabāšanas iespējas” ietvaros izstrādātas un izpētītas divas atšķirīgas ekstrakcijas metodes melatonīna izdalīšanai no ķiršu paraugiem, kas pamatojas uz divstadiju melatonīna ekstrakciju no ķiršu paraugiem. Izpētīti metožu optimālie parametri (ekstrakcijas šķīdinātājs, ekstrakcijas ilgums, paraugu attīrīšana, izmantojot dažādas cietfāzu ekstrakcijas procedūras):
1.     QuEChERs (saīsinājums no ātri – viegli – lēti – efektīvi – raupji – droši) metode:
•     melatonīna ekstrakcija ar ūdens /acetonitrila maisījumu un piemeklētu sāļu maisījumu (magnija sulfāts + nātrija sulfāts + trinātrija citrāta dihidrāts + dinātrija citrāta seskvihidrāts), lai atdalītu matricas sastāvdaļas;
•    melatonīna ekstrakta attīrīšana caur cietfāzes ekstrakcijas kolonnu (kolonnas sastāvs: magnija sulfāts, pirmējie un otrējie amīni, C-18 sorbents).
2.    Ekstrakcijas metode ar etilacetātu:
•    melatonīna ekstrakcija, izmantojot etilacetātu un magnija sulfātu;
•     melatonīna ekstrakta attīrīšana caur C-18 cietfāzu ekstrakcijas kolonnu.
3) Veikta melatonīna detektēšanas metodes izstrāde un optimizācija, izmantojot augstefektīvo šķidruma hromatogrāfu kopā ar q-Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometru (UEŠH-q-Orbitrap AIMS). Pārbaudīti dažādi hromatogrāfa un masspetrometra parametri, kas ietekmē metodes jutību un selektivitāti:
•    UEŠH-q-Orbitrap AIMS jonizācijas veids;
•    jonizācijas parametri (elektroizsmidzināšanas potenciāls, jonizācijas temperatūra);
•    Orbitrap parametri;
•    hromatogrāfijas parametri (kolonnas, kustīgās fāzes);
•    hromatogrāfijas gradienta režīms.
4) 2.4. pētniecības aktivitātes „Kauleņkoku augļu pārstrādes un uzglabāšanas iespējas” ietvaros iesākta zinātniskās publikācijas izstrāde melatonīna satura noteikšanai, izmantojot augstefektīvo šķidruma hromatogrāfu kopā ar q-Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometru. Izveidots literatūras pārskats par analītisko metožu pielietojumu melatonīna satura noteikšanai ķiršos, kā arī veikta pētījuma aktualitātes formulēšana, pamatojoties uz izpētīto literatūru.

Informācija sagatavota 2014. gada 24. oktobrī.

esf