Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem ESF projekts Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008 pārskata perioda aktivitātes un rezultāti

Laika posms: 01.08.2015. – 31.10.2015.

1. Rezultātu publicējamība: Zinātniskās publikācijas izstrāde un rezultātu izvērtējums.

Laika posmā no 01.08.2015. – 31.10.2015. novērtēti projekta kopējie rezultāti attiecībā uz instrumentālo analīžu metodes izstrādi un pielietojumu melatonīna satura novērtēšanai. Raksturojot rezultātus ķiršu paraugiem, melatonīna izomēru vai metabolītu satura izvērtēšanā analizētajos paraugos, tie norāda uz iespējamām zīmēm melatonīna izomēriem dažu skābo ķiršu šķirņu paraugos. 
Projekta posmā veikta arī jaunākās literatūras izpēte par hromatogrāfijas metodēm. Iepriekšējā posmā iesniegtā publikācija "Development and Validation of New Ultra-High Performance Liquid Chromatography – Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometry Method for Determination of Melatonin in Fruits" šobrīd tiek izvērtēta  publicēšanai žurnālā Journal of Chromatographic Science (šajā laika posmā žurnālam pieaudzis citējamības indekss no 1.03 – 1.33). Publikācijas iesniegšanas brīdī bija tikai viens paralēls raksts, kurā tika apskatīta Orbitrap-MS  metodes netieša lietošana. Jaunākās literatūras izvērtējums ļauj spriest par pieaugošu Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometrijas pielietojumu melatonīna satura noteikšanā dažādos produktos [1-2]. Jāatzīmē, ka validācijas dati, kas atspoguļoti gada pēdējo mēnešu laikā publicētām Orbitrap-MS metodēm, ir ļoti tuvi tiem, kas iegūti projekta ietvaros, apstiprinot iegūtās metodes kvalitāti. 
Literatūras avoti: 
1.    Yin, B., Li, T., Li, Z., Dang, T., & He, P. (2015). Determination of Melatonin and Its Metabolites in Biological Fluids and Eggs Using High-Performance Liquid Chromatography with Fluorescence and Quadrupole-Orbitrap High-Resolution Mass Spectrometry. Food Analytical Methods, 1-8.
2.    Yin, B., Li, T., Li, Z., Dang, T., & He, P. (2015). Determination of Melatonin and Its Metabolites in Biological Fluids and Eggs Using High-Performance Liquid Chromatography with Fluorescence and Quadrupole-Orbitrap High-Resolution Mass Spectrometry. Food Analytical Methods, 1-8.

Publikācija sagatavota 20.10.2015.

esf