PVD NDC laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana

Projekta mērķis: Pilnveidot PVD integrētās kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu pārtikas aprites kontroli PVD pārraudzības uzņēmumos, kā arī pārējos uzņēmumos, kas iesaistīti valsts pārtikas aprites ķēdē.

Projekta aktivitātes:

  1. Apmācības kursi: Kvalitātes vadība, Kvalitātes sistēmas audits, Risku vadība, Kvalitātes vadības sistēmas struktūra un dokumentu sagatavošana, Dokumentu pierakstu vadība, Neatbilstību vadība, Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana un uzturēšana, Kvalitātes vadītāja profesijas pilnveide;
  2. Pieredzes apmaiņa;
  3. Kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde un klientu aptauja.

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada jūnijs līdz 2010. gada maijam 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 24 860 LVL

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

esf