Projekta ietvaros par pētījuma rezultātiem tiek ziņots straptautiskās konferencēs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”  sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti turpina īstenot projektu „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide”. Laika posmā no 2013.gada oktobra paveiktas daudzveidīgas aktivitātes, kas ir veiksmīgs pamats talāko pētījumu veikšanai un projekta mērķu īstenošanai. 
Starptautiskās konferencēs prezentēti postera un mutiskie ziņojumi par projekta pētījumu rezultātiem: 
Konferencē „8TH International Conference on BIODIVERSITY Research”, Daugavpils, Latvija 28. -3 0.04.2015 ziņojumi nopublicēts abstraktu grāmatā:
Gunita Deksne, Dr. biol.; Janīna Daukšte, Dr. biol.; Jānis Aizups; Maksims Zolovs; Muza Kirjušina „Parasite communities of European eels Anguilla anguilla in freshwater habitats in Latvia”.  
Zolovs Maksims, Deksne Gunita, Daukšte Janīna, Aizups Jānis, Kirjušina Muza „Morhopmetric analysis of hard parts of  pseudodactylogyrus anguillae and pseudodactylogyrus bini from freshwater bodies of Latvia”. 
D.Cīrule, G.Deksne „Premilinary studies of European eel hemotological indices in Latvia”.
Inga Eizenberga, Margarita Terentjeva, Olga Valciņa, Aleksandr Novoslavskij, Jevgēnija Ošmjana, Aivars Bērziņš „Occurrence of microorganisms in freshwater fish from lake in Latvia”. 

Konferencē  „6-tajā Skandināv-Baltijas Parazitoloģijas biedrības konference” ziņojums nopublicēts abstraktu grāmatā, Upsala, Zviedrija, 2015.gadā 22.-25.aprīlī. 
Gunita Deksne, Inga Pigiņka- Vjačeslavova, Janīna Daukšte, Muza Kirjušina „Histological Evidence of Parasite Presence From Different Tissues In European EEL (ANGUILLA ANGUILLA)”. 

Konferences „ 10th Conference on Food and Tehnology” (FoodBalt 2015) ziņojums nopublicēts abstraktu grāmatā Kauņa, Lietuva 21-22 maijs, 2015.
Aleksandr Novoslavskij, Margarita Terentjeva, Inga Eizenberga, Olga valciņa, Vadims Bartkevičs, Aivars Bērziņš „Bacterial microflora of European eel (Anguilla Anguilla) originated from Daugavpils lake in Latvia”.,78 lp. (A.Novoslavskij, 2.3. un 2.5. aktivitāte).

Konferencē „6th International Conference „Biosystems Engineering 2015”” ziņojums nopublicēts abstraktu grāmatā, 7.-8. May, Tartu, Igaunija 
Vita Strazdina, Margarita Terentjeva, Inga Eizenberga, Aleksandr Novoslavskij, Olga Valciņa, Jevgēnija Ošmjana, Aivars Bērziņš „The microflora of European eels (Anguilla anguilla) in lakes in Latvia”. 


Informāciju sagatavoja 2015.gada 30.jūnijā, Projekta zinātniskais vadītājs

esf