Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” pilnveido kvalitātes pārvaldības sistēmu

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” ir atsākts pagājušā gada nogalē uzsāktais projekts par laboratoriju kvalitātes sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu. Projekta ietvaros tiks veiktas darbinieku apmācības par kvalitātes sistēmas jautājumiem, veikta kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentu sagatavošana, kā arī kvalitātes rokasgrāmatas aktualizācija.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

esf