Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” parakstījis sadarbības līgumu ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu par  Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” apstiprinātā projekta Nr.2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008 „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem” īstenošanu


Projekta vispārīgais mērķis ir zinātnieku grupas izveide kauleņkoku audzēšanas ilgtspējīgai attīstībai un to augļu izmantošanas veicināšanai.

Projekta zinātniskie mērķi ir:
1)veģetatīvi pavairojamo kauleņkoku potcelmu apsakņošanās un spēcīgas sakņu sistēmas izveides veicināšana;
2) videi draudzīgu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde regulāru un augstu ražu nodrošināšnai;
3) plūmju uzglabāšanas laika pagarināšanas iespēju izpēte un melatonīnu saturošu ķiršu pārstrādes tehnoloģijas izstrāde augļu tirgus dažādošanai.

Projekta īstenošanas laiks ilgst no 2013. gada 1. novembra līdz 2015. gada 31. augustam, sadarbojoties Latvijas Valsts Augļkopības institūtam, kā Vadošajam partnerim, un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „ BIOR”, kā Sadarbības partnerim.

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 350 000 LVL jeb 498 005 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums sastāda 315 454 LVL, valsts budžeta finansējums 33 843 LVL, un privātais finansējums 703 LVL.

 

Informācija sagatavota 2014. gada 28. februārī

esf