5. pārskata perioda aktivitātes un rezultāti. Laika posms 01.01.2015. – 30.04.2015.

Šajā pārskata periodā Institūtā “BIOR” tika izstrādāta droša un selektīva analītiskā metode melatonīna satura noteikšanai ķiršu un citu augļu paraugos, kas pamatojas uz melatonīna koncentrēšanu no paraugu matricām, izmantojot etilacetāta/cietfāzu ekstrakcijas/attīrīšanas sistēmu, un melatonīna satura detektēšanu, izmantojot ultra augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas iekārtu savienotu ar augstas izšķirtspējas hibrīda-Orbitrap masspektrometrisko detektoru (UAEŠH-q-Orbitrap AIMS). Izstrādātā un pielietotā melatonīna ekstrakcijas tehnika uzrādīja augstu efektivitāti un  atkārtojamību. 
Metode tika pielietota melatonīna identificēšanai un kvantitatīvā satura noteikšanai 16 dažādu šķirņu skābo ķiršu paraugos, kas audzēti un novākti Latvijas Valsts Augļkopības Institūtā (Dobele), kā arī paralēli metodes efektivitātes novērtēšanai novērtēts melatonīna saturs 28 dažādu šķirņu tomātu paraugu sērijā, kas iegūti no Latvijas audzētājiem un lielveikalu tīkliem. Tomātu sērijā melatonīna saturs virs detektēšanas robežas noteikts 26 paraugos no 3 pg/g līdz >40 pg/g. Savukārt, novērtējot ķiršu paraugus, netika konstatētas detektējamas melatonīna koncentrācijas, kas iespējams varētu būt saistīts ar  relatīvi zemo  koncentrāciju ķiršu paraugos un melatonīna  augsto jutīgumu pret oksidatīvo stresu un  gaismas iedarbību.
Par metodes izstrādi un MEL saturu dažādos augļu paraugos (ķiršos un tomātos) izstrādāta zinātniskā publikācija, ko plānots iesniegt publicēšanai starptautiskās zinātniskās datubāzēs (Web of Science, SCOPUS) indeksētā zinātniskā žurnālā. 
 

Informācija sagatavota 28.04.2015.

esf