Par projektu Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR pabeidzis visas plānotās aktivitātes projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ir pabeidzis visas savas plānotās aktivitātes projektā „Mūsdienīgas zinātnes materiāli tehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” (VNPC) (Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002). Projekta mērķis ir pilnveidot mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi lauksaimniecības un pārtikas zinātnes attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.
Institūts BIOR, īstenojot aktivitātes, ir iegādājies: 1) augstas izšķirtspējas hibrīda masspektrometru, kas būtiski paplašinās analizējamo savienojumu klāstu un analīžu jutību un selektivitāti; 2) Nicon Invertēts mikroskopu Ti-E, kas dos iespēju paplašināt esošos pētnieciskās darbības virzienus - dzīvnieku patoloģijas, virusoloģijas, parazitoloģijas un mikrobioloģijas jomā (mikroorganismu, parazitāro aģentu sugu izpētes paplašināšana, komplicētāku pētāmo organismu un vides mijiedarbības mehānismu pētījumu attīstīšana, dažādu morfometrisko mērījumu līmeņa paaugstināšana); 3) pirosekvenatoru PyroMark Q24 –Qiagen iekārtas, kas; 4) reālā laika amplifikatoru ViiA TM 7 PCR System; 5) QIAxcel Advanced kapilāru elektroforēzes iekārtas; 6) automatizētu DNS/RNS izdalīšanas sistēmu Easymag Instrument.
Tādējādi institūts BIOR ir būtiski stiprinājis savu pētniecības kapacitāti, kas nākotnē dos iespēju piedalīties nozīmīgos zinātniski pētnieciskos projektos.

Projekta kopējais finansējums 5 471 795 LVL, tajā skaitā ERAF finansējums 4 864 548 LVL

eraf