ERAF projekta ietvaros iegādāts Kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometrs (QTOF)

ERAF projektā „Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Vienošanās Nr. 2015/0024/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007) iegādāta iekārta kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometrs (QTOF) nesaimnieciskas darbības veikšanai.

iek dators

Iekārta piemērota ķīmisko vielu atliekdaudzuma noteikšanai pārtikas produktos un apkārtējās vides objektos. Kvadrupola-nolidošanas laika masspektrometra izšķirtspēja ir 23 000 vienību (FWHM), bet jonu skenēšanas ātrums (50 Hz) ir krietni ātrāks nekā Orbitrap tipa masspektrometram (10 Hz). TOF (time-of flight) piemīt ātrdarbība un laba jutība (100 fg 100:1 (1pg 1000:1) ar papildus ion booster ESI opciju).
Cits jonu masu detektēšanas princips ļauj piedāvāt inovatīvus risinājumus analītiskās ķīmijas jomā.

Informācija sagatavota 11.01.2016.

eraf