Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 trešā posma aktualitātes

 

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” trešajā posmā (2018. g. aprīlis – jūnijs) turpināti vairāki nozīmīgi pētījumi, veikti darbi pie sabiedrības izglītošanas un rezultatīvo rādītāju izstrādes. Projekta sākotnējā pieteikumā bija plānots 2018. g. maija mēnesī sagatavot un iesniegt pieteikumu Latvijas patentam par uz nanosorbentu bāzes veidoto paraugu pagatavošanas metodi mikotoksīnu hromatogrāfiskajai noteikšanai. Minētais uzdevums tika pārcelts uz nākamo projekta posmu vairāku tehnisku un zinātnisku objektīvu faktoru dēļ. Tā vietā projekta 3. posmā pabeigti dati pie metožu izstrādes mikotoksīnu noteikšanai zāļu tējās, kā arī iegūti sākotnējie dati par izplatību medicīnisko augu tējās un to maisījumos. Šādu maiņu noteica vairāki secīgi rezultāti, kas iegūti vai attīstīti šajā posmā projekta 2. darba pakas (hromatogrāfisko metožu izstrāde) ietvaros:

  • veikti labojumi akceptētam pirmajam zinātniskajam rakstam, kas veltīts nanosorbentu izpētes metožu apskatam, raksts tiks publicēts World Mycotoxin Journal (Scopus, citējamības indekss 2.0);
  • padziļināti pētītas nanosorbentu īpašības, veikta analīzēm nepieciešamu paraugu iegāde (dažādu lauksaimniecības kultūru graudi, milti un pārstrādes produkti), turpināti darbi pie metožu optimizēšanas, pielietojot ciet fāzu sorbentu sistēmas;

- projekta ietvaros iegūti dati par izstrādāto metodi mikotoksīnu noteikšanai zāļu tējās, garšvielās un garšaugos, pielietojot augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfiju un nolidojuma laika masspektrometrijas (TOF-MS) kā arī tandēma massspektrometrijas (MS/MS) detektēšanu, lai noteiktu aflatoksīna B1, ohratoksīna un vairāku Fusarium mikotoksīnu izplatību zāļu tējās. Rezultāti iegūti gan par piesārņotāju saturu sausās tējās, gan arī veikta izpēte par mikotoksīnu pārnesi tēju uzlējumos. Šie dati liecināja, ka aflatoksīns B1 un ohratoksīns A netiek pārnesti zāļu tējās, kur daļa Fusarium mikotoksīnu var būt atrodama arī dzērienos, kas pagatavoti no zāļu tējām. Priekšroku šo pētījumu realizēšanai un nobeigšanai pretēji standarta izstrādei noteica vairāki faktori. Tika izvērtēta nanosorbentu pielietojamība šādām matricām, kas neuzrādīja daudzsološus rezultātus. Taču tika realizētas aktivitātes, izplatot rezultātus par mikotoksīnu izpēti zāļu tējās:

  • 2018. g. 11.-13. jūnijā Minhenē, Bavārijā pēcdoktorants piedalījies Mikotoksīnu Izpētes asociācijas organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “40. Mikotoksīnu seminārs” (40th Mycotoxin Workshop (40 MW)), kurā tīklošanās un izglītošanās pasākumu ietvaros prezentēts stenda referāts “Aflatoxin B1 and ochratoxin A in medical herbs marketed in Latvia”. Šis pētījums izraisīja Baltijas valstu Polijas un citu pārtikas drošības izpētes organizāciju pētnieku interesi, aktualizējot medicīnisko augu tēju drošības un kvalitātes izplatīšanas aspektus Latvijā un kaimiņvalstīs;
  • par izstrādāto metodi un piesārņojuma izpētes rezultātiem iesākts darbs pie otrās publikācijas izstrādes, ņemot vērā plānoto rezultatīvo rādītāju izpildes plānu. Publikāciju paredzēts iesniegt Mikotoksīnu Izpētes Asociācijas uzturētajā žurnālā Mycotoxin Research (SCOPUS, citējamības indekss 2,7);
  • vienlaikus par rezultātiem pieteikta dalība konferencē EcoBalt 2018, kas norisināsies Viļņā no 25. līdz 27. oktobrim un pulcēs vairāku Baltijas valstu un citus starptautiskus speciālistus vides drošības jomā. Tādējādi tiks sekmēta plašāka sadarbība starptautiskajā, kā vietējā kaimiņvalstu speciālistu starpā, veicinot diskusijas par mikotoksīnu izplatību garšaugos, zāļu tējās.
  • Rezultātu izplatīšanas ietvaros aprīļa mēnesī arī žurnālā “Saimnieks” publicēts raksts par mikotoksīnu veidošanos zāļu tējās un iespējamiem preventīviem pasākumiem piesārņojuma attīstības novēršanai.
  • Sabiedrības izglītošanas sekmēšanai RSU vieslekciju ietvaros “Uzturzinātne” 2. kursa studentiem nolasīta lekcija un izdalīti materiāli par mikotoksīnu izplatību dažādos pārtikas produktos, piesārņojuma normām un mazināšanas pasākumiem pārtikas produktu priekšapstrādes un rūpnieciskās pagatavošanas laikā.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Publikācija sagatavota 28.06.2018.

logo