1.1.1.2/VIAA/2/18/248 

1.1.1.2/VIAA/2/18/247

1.1.1.5/18/I/003

1.1.1.4/17/I/006

1.1.1.2/VIAA/1/16/219

1.1.1.2/VIAA/1/16/204

1.1.1.1/16/A/258 "Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares"

 

015/0024/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/007

2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001