Projekta mērķis: Izstrādāt slēgta tipa biodrošības laboratorijas projektēšanas kritērijus un tehnisko uzdevumu turpmākai laboratorijas projektēšanai un būvniecībai. 

Projekta aktivitātes:

  • PVD NDC kapacitātes analīze;
  • Optimālā projekta modeļa izvēle;
  • Projektēšanas tehniskā uzdevuma izstrāde.

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada maijs – novembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 58 824.06 EUR.