PVD NDC vajadzībām Eiropas Ekonomikas zonas divpusējā finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros nepieciešams veikt – tipogrāfijas pakalpojumu iepirkumu.

Jautājumus par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju uzdot PVD NDC Ārējo sakaru un projektu daļas vadītājai Elīnai Kasperovičai – Kazbarei pa tālruni: 67620359, e-pasts: elīna.kasperovica@ndc.gov.lv 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

PVD NDC nosaka par tipogrāfijas pakalpojumu iepirkuma uzvarētāju SIA „ARTEKOMS”, paredzamā līgumcena 352,00 LVL (bez PVN).