PVD NDC vajadzībām Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros nepieciešams veikt apmācību dioksīna analīžu veikšanā. 

Jautājumus par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju uzdot PVD NDC Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas departamenta vadītājam Vadimam Bartkevičam pa tālruni: 67620624, e-pasts: vadims.bartkevics@ndc.gov.lv.