norway

Šī gada 30.martā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR notika Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā projekta Nr.LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) satura kontroles sistēmas pilnveidošana” noslēguma seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no zivju pārstrādes uzņēmumiem, kā arī pārstāvji no Zemkopības un Vides ministrijām.

Seminārā tika aplūkoti jautājumi par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorēto bifenilu daudzumu Latvijas saldūdens zivīs, policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) saturu zivju produkcijā atkarībā no ražošanas tehnoloģiskajiem aspektiem, ražošanas uzņēmumu apkārtējās vides piesārņojums ar PAO, kā arī citi aktuālie jautājumi zivju pārstrādes produktu laboratoriskās testēšanas jomā.

Zivsaimniecība ir viena no tām Latvijas pārtikas rūpniecības nozarēm, kurai ir pieejami vietējie izejvielu resursi, un saražotā zivju produkcija lielākoties tiek eksportēta.

Kā noslēguma aktivitāte šis seminārs ir sekmējis izpratni par nozarei aktuālā piesārņojuma kontroles un samazināšanas iespējām. Jaunākie pētījumi un atklājumi zvejas produktu nekaitīguma nodrošināšanas jomā veicinās Latvijas produktu konkurētspējas palielināšanos starptautiskajā tirgū.

Atbalsts projektam Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” saņemts no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta