norway

Ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu īstenotajā projektā Nr.LV0047 "Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana" tika veikti pētījumi par pārtikas produktu piesārņojumu ar policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem (PAO). Pētījuma mērķis bija konstatēt, kāda ir dažādu pārtikas apstrādes tehnoloģisko procesu ietekme uz PAO veidošanos un kādā veidā var samazināt PAO saturu pārtikas produktos.

Projekta ietvaros tika pētīti dažādi kūpināšanas tehnoloģiskie parametri - kūpināšanas ilgums, kūpinātas zivju produkcijas PAO izmaiņas pēc krāsns tīrīšanas, kūpinātas zivju produkcijas PAO izmaiņas atkarībā no zivju novietojuma uz rāmja, PAO izmaiņas kūpināšanas procesā, izmantojot dūmu attīrīšanu caur ūdens filtru, kūpināšanas procesā izmantoto skaidu mitruma līmeņa ietekme uz PAO saturu produktā. Projektā iesaistījās pieci zivju pārstrādes uzņēmumi.

Pētījuma gaitā tika izdarīti sekojoši secinājumi:

  • zivju pārstrādes uzņēmumiem ir ieteicams regulāri veikt kūpināšanas krāsns tīrīšanu, palielinot esošo tīrīšanas reižu skaitu;
  • zivju pārstrādes uzņēmumu darbība nerada būtisku efektu attiecībā uz apkārtējās vides piesārņojumu ar PAO
  • ir novērojamas būtiskas PAO satura svārstības produkcijā atkarībā no zivju novietojuma trulī. To varētu izskaidrot ar dažādu krāšņu lietošanu, kā arī ar dažādiem tehnoloģiskajiem parametriem (temperatūru krāsnī,  kūpināšanas laiku, dūmu cirkulācijas tempu, dūmu koncentrāciju un skābekļa pieejamību);
  • turpinot pētījumus par PAO satura samazināšanas iespējām, jāpievērš uzmanība dūmu filtrēšanas iekārtu darbības optimizācijai. 

Atbalsts projektam Nr.LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” saņemts no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta.