norway

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR šī gada 30. martā organizē semināru par paveikto un sasniegtajiem rezultātiem Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītajā projektā Nr.LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) satura kontroles sistēmas pilnveidošana”.

Uz semināru tiek aicināti zivju pārstrādes uzņēmumu pārstāvji, kā arī pārstāvji no Zemkopības un Vides ministrijām.

Seminārā tiks prezentēti projektā veikto pētījumu rezultāti par dioksīnu koncentrācijām saldūdens zivīs, kā arī veiktajiem pētījumiem par PAO daudzumu izmaiņām zivju produktu kūpināšanas procesā. Tāpat tiks pārrunāti jautājumi par iespējamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem kūpināšanas procesā, lai samazinātu PAO saturu produktos.

Organizētais seminārs būs noslēguma aktivitāte projektā, kas veicinās izpratni par mūsdienās aktuālo piesārņotāju kontroles un samazināšanas iespējām.

Atbalsts projektam Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” saņemts no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta.