bonus

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" sāk īstenot BONUS EEIG pētniecības projektu INSPIRE

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno Koordinatoru - Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūtu (University of Tartu, Estonian Marine Institute) un citiem 11 sadarbības partnieriem no Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas - īsteno BONUS EEIG pētniecības projektu „Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai” (INSPIRE). 

Projekta ietvaros tiks īstenoti sekojoši darbi:

  • veikt pētījuma ierakstus Baltijas jūrā 2014. - 2015. gadā;
  • izveidot datubāzes par plekstu un mencu marķēšanu Latvijā 1950tajos un 1970tajos gados;
  • Izvērtēt dažādu Baltijas jūras reģionu nozīmi brētliņu ražošanā;
  • izvērtēt mencu, siļķu, brētliņu un plekstu krājumus, izmantojot projekta rezultātus, sadarbībā ar projekta partneriem;
  • izstrādāt priekšlikumus un papildinājums esošajiem zivju krājumiem Baltijas jūrā;
  • veicināt pētījuma rezultātus.

Projekta īstenošanas laiks no 2014. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. janvārim.

Kopīgās izmaksas ir 372 000 EUR, no kurām Latvijas valsts sedz 186 000 EUR, BONUS EEIG sedz 186 000 EUR.

Projekts tiks īstenots četros posmos.