spiced 7

Institūtā BIOR, īstenojot 7. Ietvara programmas projektu „Garšvielu un garšaugu Eiropas tirdzniecības tīklu nosargāšana pret tīšu, nejaušu vai dabisku bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu (SPICED)” (Nr.312631), šī gada otrajā pusgadā 4. darba pakas „Ķīmiskās bīstamības” ietvaros tiek gatavota apskata publikācija par dažādu instrumentālo un hemometrisko metožu pielietošanu piesārņotāju noteikšanai garšvielās.

Apskata rakstā tiks iekļautas vairāk nekā 50 pasaules vadošo zinātnieku publikācijas, kas ir veltītas šim garšvielu nekaitīguma aspektam. Tāpat tiek validēta Orbitrap masspektrometriskā metode mikotoksīnu noteikšanai. Ar šo metodi varēs noteikt vairāk nekā 15 dažādus mikotoksīnus. Pēc metodes validācijas tā tiks izmantota mikotoksīnu izplatības noteikšanai garšvielās. Šajā periodā veikta arī pesticīdu satura noteikšana 50 paprikas un 50 melno piparu paraugos, pielietojot 2 dažādas masspektrometriskās metodes. Rezultāti kopumā norāda uz garšvielu paraugu atbilstību Eiropas Savienības nekaitīguma prasībām.
3. darba pakas „Bioloģiskās bīstamības” ietvaros ir veikta bakteriālās DNS ekstrakcijas no bazilika un kanēļa matricām, izmantojot metodi, kas tika apgūta pieredzes apmaiņas braucienā uz Slovākijas Nacionālo lauksaimniecības un pārtikas centru. Šobrīd notiek arī nākamo aktivitāšu plānošana, kas paredz bakteriālās DNS ekstrakciju no vaniļas, kā arī tiks veikts ievērojams analīžu skaits, lai pārliecinātos par veikto testu kvalitāti.

Plašāku informāciju par visa SPICED projekta aktualitātēm var iegūt mājaslapā: www.spiced.eu
Eiropas Komisijas līdzfinansējuma daļa šajā projektā Institūtam BIOR paredzēta 75% apmērā, kas ir 102’600EUR. Nacionālais līdzfinansējums, kas tiek segts no valsts budžeta un ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija, ir 31’800EUR.