spiced      7

Eiropas Savienības (ES) tirgus ir viens no lielākajiem garšvielu un garšaugu tirgiem pasaulē. Pārsvarā šīs preces ieved kā ražošanas izejvielas no reģioniem ārpus ES. Inficēšanās ar mikrobioloģiskām un ķīmiskām vielām var notikt vairākos pārtikas ķēdes posmos un var radīt nopietnu risku lauksaimniekiem, pārstrādātājiem un patērētājiem.

2016. gada jūnijā noslēdzas Eiropas Savienības 7. Ietvarprogrammas projekts „Garšvielu un garšaugu Eiropas tirdzniecības tīklu nosargāšana pret tīšu, nejaušu vai dabisku bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu (SPICED)”, kurā kopā ar  10 dažādu citu valstu zinātniskajām institūcijām no Vācijas, Austrijas, Nīderlandes, Ungārijas, Īrijas un Slovākijas, no Latvijas piedalījās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR. Projekta galvenais partneris un koordinators ir Vācijas Riska novērtēšanas institūts (BfR). Projekts kopumā raksturojams  kā rūpnieciskais pētījums. 
1. un 2.jūnijā Berlīnē notiks projekta noslēguma simpozijs, kurā piedalīsies arī BIOR zinātnieki.
Starptautiskajā simpozijā projekta dalībnieki prezentēs pētījumu rezultātus un datus par pārtikas nekaitīgumu garšvielu un garšaugu ķēdēs, īpaši koncentrējoties uz bioloģisko un ķīmisko apdraudējumu, to atklāšanu un kontroli.
SPICED projekta mērķis bija nodrošināt garšvielu un garšaugu pārtikas piegādes ķēdes pasargāšanu pret nozīmīgāko dabisko, nejaušo un apzināto bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu, tādējādi pasargājot Eiropas Savienības patērētāju veselību, pēc iespējas mazinot ekonomiskos zaudējumus un Berlīnes simpozijā tiks prezentēti un pārrunāti visi ar projektu saistītie jautājumi.
Berlīnes simpozijs notiks vairākās darba sesijās, no kurām vienu vadīs Zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš.

I.sesijas laikā Eiropas garšvielu un garšaugu asociācija informēs, kādi ir izaicinājumi garšvielu un garšaugu ražošanā, tiks prezentēta garšvielu un garšaugu tirdzniecības tīkla analīze, tiks pārrunātas garšvielu un garšaugu paraugu ņemšanas tehnoloģijas jautājumi.

Savukārt simpozija II.sesija tiks veltīta prezentācijām, jautājumiem un problēmām par mikrobioloģisko kaitējumu garšvielās un garšaugos. Šīs sesijas vadītājs būs BIOR direktors Aivars Bērziņš.

II. sesijā tiks prezentētas Bioloģiskā piesārņojuma atklāšanas metodes, tiks pārrunātas problēmas par bioloģisko kaitējumu un to noturību garšvielās un kaltētos augos, kā arī tiks pārrunāti jautājumi par pieejamajiem resursiem piesardzības pasākumu modelēšanai.

2.jūnija darba kārtības jautājums, kas tiks izskatīts III.sesijā, būs par garšvielu un garšaugu viltojumiem un ķīmiskiem apdraudējumiem. Tiks pārrunāti jautājumi par kvalitātes nodrošināšanu un kontroli, par dabas un nejaušiem piesārņojumiem, par ķīmiskā piesārņojuma konstatēšanas metodēm.

IV.sesijas laikā tiks pārrunāti jautājumi par Garšvielu un garšaugu tirgu un pārtikas kontroles aspektiem.
SPICED projekta struktūra tika sadalīta darba pakās, kas  aptver aktuālus jautājumus un problēmas- gan ražošanu, gan importu, līdz pat patērētājam, tāpēc uz simpoziju aicināti ieinteresētie sadarbības partneri: ražotāji, pārstrādātāji, tirgotāji, kā arī kontrolējošās un pētniecības iestādes.
 
Materiālu sagatavoja Irēna Bērziņa,
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR sabiedrisko attiecību vadītāja.

30.05.2016.