Projekta “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” progress

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” no 01.12.2017. -30.04.2018. īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros tika veikti topogrāfiskās uzmērīšanas darbi, topogrāfiskā plāna sagatavošana, kā arī tā reģistrēšana Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē.

Noslēdzies konkurss ar sarunām „Biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība", kā rezultātā 09.02.2018. tika noslēgts līgums ar SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs”. Ir izstrādāta būvniecības iecere minimālā sastāvā un iesniegta saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē.

Noslēdzies konkurss “Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā”, kā rezultātā 04.12.2017. noslēgti līgumi ar SIA „BioAvots” par divu iekārtu “Digitālā PCR iekārta” un “Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas sistēma” piegādi. Kopumā veikti 3 iepirkumi un piegādātas par 11 iekārtas.

 

Nr.

Projekta ietvaros piegādāto iekārtu nosaukums 

1.

Dzīvo šūnu biostacijas IM-Q

2.

Reālā laika PCR iekārta

3.

Automatizētā pipetēšanas stacija

4.

Digitālā PCR iekārta

5.

Reālā laika Polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) sistēma

6.

Mikrokapilārās plūsmas citometrs

7.

Barotņu sagatavošanas sistēma

8.

Automatizēta programmējama sistēma baktēriju specifisko apstākļu izveidei

9.

Automatizēta programmējama inokulēšanas sistēma

10.

Ultra augstas izšķirtspējas Furjē jonu ciklotrona rezonanses (ICR)masspektometrs pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos

11.

Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometra (AIMS)un šķidruma un gāzu hromotogrāfu komplekts pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos un apkārtējās vides objektos

 

 

Informācija sagatavota 28.05.2018.

logo