Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada 30.oktobrim

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki konsorcija ietvaros piedalījās projekta pieteikuma zivsaimniecības pētniecības jomā ar akronīmu "SEAwise" sagatavošanā programmas “Apvārsnis 2020” uzsaukuma BG-10-2020 “Zivsaimniecība pilnas eko-sistēmas kontekstā”/ “Fisheries in the full ecosystem context” iesniegšanai 2.kārtā. Projekta pieteikums iesniegts atbilstoši noteiktajam pieteikumu iesniegšanas termiņam (2020.gada 8.septembris).

2020.gada 22.oktobrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegts Maksājuma pieprasījumu Nr.6 par projektā veiktajām darbībām un izdevumiem no 2020.gada 17.februāra līdz 16.oktobrim.

2020.gada 30.septembrī saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule par snieguma fonda finansējuma pārdali projektam “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā”. Uzsākta grozījumu sagatavošana projektā par papildus piešķirtā finansējuma izmantošanu projekta mērķu sasniegšanai.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2020.gada 30.oktobrī.

l