logo

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes

No projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” uzsākšanas 2018. gada 1. maijā līdz 2018. gada 31. jūlijam projekta ietvaros ir īstenots sekojošais:

  1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki piedalījās sadarbības veicināšanas pasākumā “Infekcijas slimības 2018/Matchmaking event infectious diseases 2018” sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā, kas norisinājās Briselē (Beļģija) šā gada 6. jūnijā. Pasākumā piedalījās ārvalstu eksperti no Beļģijas, Nīderlandes, Lielbritānijas Spānijas, Dānijas, Vācijas u.c. Pasākuma laikā ar dažādu institūciju ekspertiem tika pārrunāta iespējamā sadarbība pētniecībā, tai skaitā projektu pieteikumu sagatavošana “Apvārsnis 2020” programmas ietvaros šā gada 3.-4. ceturksnī;
  2. Veikta reģistrācija un sagatavošanās vairākām starptautiskām zinātniskām konferencēm zivsaimniecības, sabiedrības un vides veselības pētniecības jomās, kas norisināsies 2018. gada augustā-oktobrī;
  3. No projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 pieteikuma iesniegšanas brīža Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir saņemts vērtējums “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts” 3 projektu pieteikumiem programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros, kuros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir sadarbības partneris:
  • Uzsaukums H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning, “Fostering collaboration EU and Ukraine in the field of the quality control and safety of food of animal origin” (19.03.2018.);
  • Uzsaukums H2020-MSCA-NIGHT-2018, “European Researchers' Night in Latvia 2018-2019” (15.05.2018.);
  • Uzsaukums H2020-SFS-2018-1, “Personalised nutrition Empowering European Consumers to make Healthy, Evidence-based, Sustainable choices” (06.06.2018.).

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2018. gada 31. jūlijā.