Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2020. gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki konsorcija ietvaros piedalās projekta pieteikuma zivsaimniecības pētniecības jomā ar akronīmu "SEAwise" sagatavošanā iesniegšanai programmas “Apvārsnis 2020” uzsaukuma BG-10-2020 “Zivsaimniecība pilnas eko-sistēmas kontekstā”/ “Fisheries in the full ecosystem context” 2.kārtā, pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 8.septembris. Projekta pieteikums 1.kārtas izvērtēšanā saņēma vērtējumu “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts”.

2020.gada 15.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja Maksājuma pieprasījumu Nr.5, kas tika iesniegts aģentūrā par projektā veiktajām darbībām un izdevumiem 2020.gada 20.februārī.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2020.gada 31.jūlijā.

l