Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 29.02.2020. līdz 28.05.2020.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros izstrādāta Pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģija, ko 26.05.2020. apstiprināja BIOR Zinātniskā padome.

Pētniecības infrastruktūras attīstības darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošina biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu remontdarbu grupas autoruzraudzību un SIA "Prokrial" veic būvuzraudzību.

Iepirkuma "Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”" 1.daļā “Biroja ēkas, piebūves un katlu mājas būvniecība” SIA “VELVE” turpina būvdarbus objektā “Zinātniskā institūta biroja ēkas jaunbūve” (Lejupes ielā 1C, Rīga) ko sākotnēji bija plānots pabeigt līdz 28.07.2020., bet ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju būvdarbu gala termiņš iespējams tiks pagarināts.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

 

Informācija sagatavota 28.05.2020.

l