Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” sestā posma aktualitātes

6. pētniecības posmā (01.01.2020.-30.06.2020.) vadošais pētnieks Artis Robalds:

  • Piedalījies konferencē The General Assembly 2020 of the European Geosciences Union (EGU)  ar ziņojumu Saturated biosorbents: a shift from waste to new class of materials.
  • Sagatavojis projekta vidusposma atskaiti par projekta ieviešanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.
  • Veicis biosorbentu (zirņu mizu, kviešu salmu, jūraszāļu (pūšļu fuks), kviešu un rudzu kliju,  aveņu sēklu, kūdras, griķu sēnalu, krūmmelleņu un upeņu izspiedu raksturošanu, izmantojot FTIR metodi, kā arī noteikta pesticīdu atliekvielu klātbūtne un koncentrācija minētajos biosorbentos.
  • Izveidojis ierakstu mājas lapā www.biosorption.info par jaunākiem biosorbcijas pētījumiem, kā arī izveidojos ierakstu Vikipēdijā par biosorbciju.
  • Turpinājis darbu pie adsorbcijas pētījumiem, izmantojot iepriekš raksturotos biosorbentus.

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.07.2020.

l