Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” septītā posma aktualitātes

7. pētniecības posmā (01.07.2020.-30.09.2020.) veiktie darbi pārsvarā ir saistīti ar:

  • iepriekšējo rezultātu apkopošanu un sistematizēšanu;
  • pieredzes apmaiņu tiešsaistes semināros;
  • zinātnisko rakstu sagatavošanu.

Vadošais pētnieks Artis Robalds minētajā periodā:

  • Piedalījies meistarklasē Kā lauzt status quo pētniecībā?, vebinārā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) izvērtēšana, kā arī seminārā par industriālo notekūdeņu apsaimniekošanu;
  • Piedalījies laboratorijas iekšējā pārbaudes darbā par prasmēm darbā ar ICP-MS iekārtu un paraugu sagatavošanu;
  • Sagatavotas tēzes konferencei Wastewater, Water and Resource Recovery Conference;
  • Turpinājis darbu pie adsorbcijas pētījumiem, izmantojot iepriekš raksturotos biosorbentus.

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.10.2020.

l