Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” pirmā posma aktualitātes

2019. gada 1. posmā (01.01.2019-31.03.2019):

  • Pabeigts darbs pie apskatraksta sagatavošanas (kā līdzautoram) par biosorbentu izmantošanu piesārņojošo vielu saistīšanā;
  • Sagatavots karjeras attīstības plāns;
  • Izieta pamatapmācība par ICP-MS iekārtas izmantošanu un paraugu sagatavošu analīzēm, izmantojot iepriekš minēto iekārtu; 
  • Dalība tīklošanās pasākumā “How to succeed in science” ” (latviski – “Kā gūt panākumus zinātnē”). Rīkotājs - Latvijas Jauno zinātnieku asociācija;
  • Dalība tiešsaistes seminārā “How to write a lay summary” (latviski – “Kā uzrakstīt populārzinātnisku pārskatu”). Rīkotājs - Elsevier Researcher Academy;
  • Ievākti biosorbentu paraugi. 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Informācija sagatavota: 30.04.2019.

logo