Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 piektā posma aktualitātes

5. pētniecības posmā (01.01.2020-31.03.2020) vadošais pētnieks Artis Robalds:

 • Devies pētniecības vizītē uz Kipras Universitāti, Ķīmijas departamentu (starptautiskās mobilitātes ietvaros). Vizītes laikā:
  • Sagatavota un pasniegta lekcija ķīmijas bakalaura studiju programmas studentiem par biosorbentu izmantošanas iespējām vides tehnoloģijās “Biosorption – a solution to pollution?”.
  • Laboratorijas apstākļos modificēts biosorbents (t.i., griķu sēnalas), lai iegūtu bioogli, kā arī veikta bioogles modificēšana sorbcijas kapacitātes palielināšanai.
  • Notikusi iepazīšanās ar Ķīmijas departamenta personālu un pieejamajām pētniecības iekārtām. Ar pētnieku Ioannis Anastopoulos pārrunātas iespējas sagatavot kopīgus zinātnisko rakstus.
 • Piedalījies starptautiskajā zinātniskajā simpozijā “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai” (30.-31.janvāris, Rīga) ar stenda ziņojumu “Recovery of phosphate ions from aqueous solutions by modified peat”.
 • Piedalījies pasākumā “Ēnu diena 2020”, kura laikā iepazīstinājis četrus skolēnus ar projekta tēmu, pētnieka profesiju, laboratorijā pieejamajām iekārtām un to izmantošanu.
 • Pabeidzis apmeklēt angļu valodas kursus un lekciju kursu par datu statistisko apstrādi, kā arī sekmīgi nokārtojis gala pārbaudījumus minētajos kursos.
 • Veikti biosorbcijas eksperimenti, izmantojot iepriekš raksturotos biosorbentus un kartupeļu šūnsulu.

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 16.04.2020.

l